Loading...

четвъртък, 25 февруари 2010 г.

Защо не се взе решение за промените в климата в Копенхаген?

Защо не се взе решение за промените в климата в Копенхаген? - коментар на Вера Петканчин и Борислав Сандов на живо от мястото на събитията

За климата и хората или българската следа в Копенхаген

проект Място за Бъдеще и Софийско гражданско сдружение "Щастливеца" ви канят на :

За климата и хората или българската следа в Копенхаген

разговор с българските представители на срещата за климата в Копенхаген 2009

и прожекция на видеокадри от приключенията на българските природозащитници в Копeнхаген

26 февруари 2010, петък

16,20 - 19,20

НБУ, Корпус І, зала 207

Къде се намира България два месеца след Конференцията на ООН за климата в датската столица, която не успя да предложи обвързващо глобално споразумение за борба с климатичните промени? Какво да очакваме от новата надежда за постигане на съгласувани глобални действия - Климатичната конференция в Мексико сити, предвидена за края на 2010г.? Ще се запомни ли и с какво българското присъствие в Копенхаген ? Какви са последствията от климатичните промени за България и какви са мерките, предвидени от българската държава и правителство за противодействие на тези последици? Информирани ли е българското общество за най- значимия проблем на съвременността или отново се нареждаме сред изоставащите? Защо е необходимо да знаем повече, за да бъдем по-добри граждани?

Дискусията ще даде отговор на тези и на други интересни въпроси, свързани с най-голямото предизвикателство на нашето време.

В събитието ще вземат участие водещи експерти по проблемите на климата от Министерството на околната среда и водите, Централна лаборатория по обща екология при БАН и представители на гражданския природозащитен сектор:

Миля ДИМИТРОВА – Министерство на околната среда и водите, Отдел “Политика по изменение на климата”,

Георги СТЕФАНОВ, WWF- Дунавско-карпатска програма

Ст.н.с. 1 ст. Нешо ЧИПЕВ, Централна лаборатория по обща екология (ЦЛОЕ) към БАН

Борислав САНДОВ – Зелен университет

Теодор ВАСИЛЕВ – Народно читалище “Бъдеще сега”; Future Friendly

Вера ПЕТКАНЧИН, “Граждани за Рила”

Водещ: ас. Радосвета КРЪСТАНОВА

Първата част на събитието ще очертае проблемите, свързани с промените в климата на глобално и локално ниво и ще открои политическия ангажимент на българската държава за съкращаване на парниковите емисии. Втората част ще бъде посветена на анализ на случилото се в Копенхаген през погледа на гражданите – Борислав Сандов от “Зелен университет”, Теодор Василев от Народно читалище “Бъдеще сега” и Вера Петканчин от “Граждани за Рила” ще споделят своите преживявания от участието си в алтернативния граждански форум, който събра в датската столица близо 60000 граждани от всички краища на света. Дебатът ще завърши с прожекция на филм за българското участие в Копенхаген и свободна дискусия по темата.

Събитието се провежда в рамките на фестивал Future Friendly, на кампания МЯСТО ЗА БЪДЕЩЕ и на проект “Холистичен подход за намаляване на парниковите газове в България”с подкрепата на Нов Български Университет, Фонд за подкрепа на НПО в България към eea grants (Грантове та Европейското икономическо пространство), ФРМС, Фондация ЕкоОбщност и Норвежки университет за наука и технологии.

сряда, 3 февруари 2010 г.

понеделник, 1 февруари 2010 г.

ГМО - факти и искания

ГМО - факти и искания

01.02.2010

ГМО - факти и исканияДо българските медии, научните институти, браншовите организации и цялото българско общество

Вече втори месец граждански и браншови организации водИМ борба с управляващите против промените в закона за генЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИТЕ организми.

управниците ни СЕ КРИЯТ ЗАД ЕВРОПЕЙСКИ ДИРЕКТИВИ, тайни писма от ЕК, чуждици като „транспониране” и страшни заплахи от ЕС, за ДА прокарат промени в Зaкона, които са против националните интереси НА БЪЛГАРИЯ.

ПРЕДЛАГАНИТЕ пРОМЕНИ подкрепят ИНТЕРЕСИТЕ ЕДИНСТВЕНО на малка група заинтересовани хора и на ЧУЖДИ компании.

СЛЕД 20 ГОДини ЩЕ ИМАМЕ БЪЛГАРСКИ ГЕННОМОДИФИЦИРАН СТАНДАРТ, ВМЕСТО бдс.

ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТАТА НИ ЗЕМЯ ЩЕ БЪДЕ ЗАРАЗЕНА ЗАВИНАГИ.

СТОТИЦИТЕ УНИКАЛНИ БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ И КУЛТУРИ ще загубят своята идентичност, а селското ни стопанство ще понесе нови още по-фатални удари.

явно тоВА не е приоритет на управляващите, а обект на нови непремислени експерименти.

Налице са пълни разминавания между заявената воля и реалните действия.

Нашите протести не са плод на страхове и емоции, а на натрупващите се реални факти за въздействието на гмо върху биоразнообразието, селското стопанство и човешкото здраве.

категоричните ни искания са:


1. Промените в ЗГМО касаещи освобождаването в околната среда, да бъдат отложени за един следващ, по-късен етап, само след като се състоят широки обществени дискусии с всички заинтересовани страни – браншови организации на земеделци, фермери, зърнопроизводители, пчелари, природозащитници и граждани.

В писмо от 26.01.2010г. до всички отговорни институции (приложено към настоящото съобщение) ние зададохме множество въпроси, на които не получихме отговори. Липсата на отговори означава ПЪЛНА ЛИПСА НА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ.

2. На този етап да бъдат обсъждани и направени промени в ЗГМО, но задължително пак съобразявайки се с мнението на обществеността, единствено по отношение на работата с ГМО в контролирани условия, за научни цели.

Освобождаването в околната среда на ГМО е прекалено сериозна и опасна стъпка за България, рисковете за страната ни са огромни, грешките непоправими, затова задълбоченото обсъждане и вслушване в позициите на всички заинтересувани страни преди това, е абсолютно задължително.

В момента липсва чуваемост и воля от страна на управляващите да се вслушат в ясно заявената позиция на зърнопроизводителите, на фермерите, на природозащитниците, на пчеларите и на гражданите.

Отказват да приемат най-важните ни искания - за тридесет километров минимален защитен пояс около териториите на Натура 2000, както и да се защитят от унищожение стотиците традиционни български сортове и култури, селектирани от векове, с доказано високи качества.

Аргументите на МОСВ за всичко случващо се дотук са несъстоятелни.

обещанията и твърденията на МОСВ:

* Eвропейската комисия е изпратила писмо и е стартирала наказателна процедура срещу България, защото не е хармонизиран законът ни за ГМО, в частта му за съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда.

Факт: Министър Нона Караджова призна на съвместното заседание на Комисиите към МОСВ и МЗХ, на 28.01.2010г., че в писмото си от април 2009 г., Европейската комисия е посочила единствено Директива 98/81/ЕО, отнасяща се за отглеждането на ГМО в лабораторни условия. Директива 2001/18/ЕО, отнасяща се за освобождаването в околната среда на ГМО, не е посочена в писмото. Няма и стартирала наказателна процедура срещу България.

* Директива 2001/18/ЕО за съзнателното освобождаване на ГМО в околната среда не позволява общи забрани, каквито според вносителите на законопроекта за изменение и допълнение на ЗГМО, са чл. 52(2), чл.79 и чл.80 от закона.

Факт: Нито един текст от Директива 2001/18/ЕО няма изрично регламентиран „забранителен” режим, който да ограничава страна членка да спре освобождаването в природата на хибриди, застрашаващи генетичното богатство от сортове и породи на самата страна. Директива 2001/18/ЕО не ограничава въвеждането на забранителни мерки с цел опазване на видове от защитени територии, както и на генетично значими сортове и породи. Напротив, директивата поощрява всякакви предпазни мерки по отношение на освобождаването на ГМО в околната среда с оглед на човешкото здраве и екологичния риск.

* МОСВ са категорично против освобождаването в околната среда и отглеждането на ГМО в България. Министър Караджова дори обеща, че докато тя била министър, нямало да има нито едно разрешение за отглеждане на ГМО. А какво ще стане, ако утре вече не е министър?! Какво ще стане след края на мандата на това правителство? Законите в България еднодневки ли са?

Факт: На заседанието на консултативната комисия за ГМО, провело се на 29.01.2010 г., поканените „хабилитирани” учени от Агробиоинститута са заявили, че 30 километровият буфер от Натура 2000 в никакъв случай не може да остане, защото нямало къде да отглеждат българските си разработки на ГМО култури (памук и др.). Те искат „работещ” закон, който да им разреши да засеят колкото се може повече чиста българска земя с ГМО. Искат да сеят дори и в Натура 2000!? Тази Комисия се състои от същите 15 хабилитирани учени, които Евдокия Манева и Нона Караджова навсякъде ни успокояват, че ще дават разрешенията случай по случай за освобождаване на ГМО в околната среда. Тези учени вече са лобирани и са продали земята ни на корпорациите, произвеждащи ГМО семена, както и самите те са разработили генно модифицирани култури и искат да превърнат българската земя в опитно поле. Няма отговор на въпросите кой е финансирал изследванията и разработките им. Няма представен научен анализ на стопанската целесъобразност и ползи от въвеждането на ГМО в България.

* Представители на управляващата партия и на МОСВ обещаха в деня на гражданския протест на 13.01.2010г., че ще сформират работни групи с широкото участие на неправителствени, граждански и браншови организации за обсъждане текстовете в проектозакона за ГМО, между първо и второ четене.

Факт: Нито една междуведомствена работна група не беше сформирана. Имаше само две междуведомствени заседания, на които бяха поканени неправителствени, граждански и браншови организации – на 26 и 28.01.2010г., на които дори не успяха да се изкажат всички заинтересовани страни, не им беше дадена думата. Работното обсъждане на текстове от проектозакона, в работни групи, така и не се случи.

* На 13.01.2010 в деня на протеста против промените в закона, състоял се пред сградата на парламента, зам. министър г-жа Евдокия Манева обеща, че ще се запази текстът от закона, защитаващ зоните на Натура 2000 и 30-километровата буферна зона около тях.

Факт: Оказа се, че нямат никакво намерение да върнат защитния 30 километровия буфер около Натура 2000, който всъщност заедно със защитените територии, покрива 80% от земята на България. Ето тази чиста земя искат чуждите мегакомпании и нашите псевдоучени, за да я заразят с ГМО завинаги.

* МОСВ обещава, че ще има строг контрол, всяко искане за разрешение за освобождаване на ГМО в околната среда ще се разглежда случай по случай при много строга, тежка и бюрократична процедура.

Факт: В България няма лаборатории, които да проследяват наличието на ГМО в околната среда, тъй като до момента отглеждането и освобождаването на ГМО в околната среда е било почти невъзможно именно, заради забраната в закона на 30-те км около Натура 2000. Единствено столична РИОКОЗ разполагат с лаборатория, но те изследват само хранителни продукти на пазара, не и семена от земеделска продукция. Този факт е бил и официално потвърден от хабилитираните учени.

Прилагаме към настоящото съобщение и обръщение от граждани, зърнопроизводители, пчелари, фермери и биопроизводители от 26.01.2010г., внесено на съвместното заседание на комисиите.