четвъртък, 8 юли 2010 г.

Пътуващ семинар "Непознатата Витоша" по проект Университет на открито - танци в хижа Звездица


Универститет на открито танцува - студентите от пътуващ семинар “Непознатата Витоша” и фолклорен ансамбъл от гр. Харманли танцуват заедно Дунавско хоро

На 29 и 30 май 2010 година беше осъществен първият пътуващ семенар по проект “Университет на открито” на Софийско гражданско сдружение “Щастливеца”, Дирекция на Пиророден парк Витоша и Нов български университет. В семинара “Непознатата Витоша” взеха участие студенти и преподаватели от четири департамента на Нов български университет от специалностите екологичен мениджмънт, архитектура, управление на туризма, масови комуникации, политически науки, международни отношения, алтернативен туризъм, кино и телевизия и реклама и шоубизнес, както и стажанти в СГС-Щастливеца от специалност културология на СУ “Св. Климент Охридски (към стаж “Култура на бъдещето - проекти и практики на устойчиво развитие”).

Студентите и преподавателите се разделиха на няколко работни групи. Една част от тях (бъдещи архитекти и културолози) посетиха непознатата южна страна на Витоша - селата Боснек и Чуйпетлово, а друга част се включиха в почистването на парка, организирано от WWF Дунавско-карпатска програма по случай деня на природните паркове, както и в различин дейности във и около кв. Драгалевци. Работните групи се събраха следобед заедно в хижа Звездица, където презентираха и обсъдиха съвместно с представители на Дирекцията на Природен прак Витоша наблюденията си и извършените от тях до момента дейности по проекта в рамките на учебните им програми, стажове и практики.

Последва интересна интердисциплинарна нощ и много разнообразни танци, където студентите от проекта Университет на открито имаха възможност дори да демонстриат уменията си да танцуват традиционни български хора в надпревара с фолклона танцува група от читалище в Харманли:

Тук може да гледате и други интересни интердисциплинарни танци на студентите в непознатата Витоша: Дневник на СГС-Щастрливеца:

танци

July 8th

На сутринта участниците в семинара поеха пеша към София на две групи - едната група, ръководена от директора на Природен парк Витоша инж. Тома Белев пое в посока към Златните мостове и Княжево, а другата, ръководена от експерта по екология Таня Шнел поеха през дивата гора под връх Селимица към село Кладница по южния склон на планината.

Няма коментари:

Публикуване на коментар